A92 BR

Neprůstřelná okna a dveře

A92 BR je ideálním řešením pro průstřelu odolné aplikace. Jedná se o tepelně izolovaný systém pro fixní zasklení otvorů, oken, dovnitř i ven otvírajících se dveří se stavební hloubkou rámu 92mm a stavební hloubkou křídla 102mm.

Odolnost proti průstřelu je certifikována striktně dle EN1522 a zkušební metody dle EN1523.


Systém A92BR byl vyvinut pro budovy a pracoviště se zvýšeným bezpečnostním rizikem:

ambasády a vládní budovy
bankovní a poštovní instituce
věznice a policejní stanice, armádní objekty
armádní objekty
soudní budovy
kongresová centra
noční kluby
letiště