Elegance 52

Elegance 52 ST a SI

Elegance 52 ST a SI představují sloupkově-příčkový tepelně izolovaný fasádní systém s vnějšími přítlačnými a naklapávacími lištami pro prosklené moderní obvodové pláště budov. Systém nabízí koncepční svobodu díky široké nabídce interiérových a exteriérových designových možností. Vhodný pro vertikální, šikmé a střešní aplikace.

Jak vodorovné, tak svislé profily mají pohledovou šířku 52 mm. K dispozici je široká škála hloubek profilů pro pokrytí běžných i velkých rozpětí a přenesení váhy i těžkých skel. Řešení odvodnění ve třech různých rovinách zaručuje vodotěsnost fasády i ve speciálních konstrukcích a speciálních klimatických podmínkách.

Systém plně odpovídá mezinárodním standardům.

Využití: Vhodný pro přízemní i výškové komerční i obytné budovy.


Elegance 52 PV

Elegance 52 PV je tepelně izolovaný systém pro rastrové fasády s vestavěnými fotovoltaickými články. Systém produkuje elektrickou energii ze slunečního záření pomocí matných nebo částečně transparentních fotovoltaických modulů, které jsou plně integrovány do hliníkového fasádního systému. Fotovoltaické články jsou ochráněny PVB folií, která zároveň zaručuje bezpečnostní vlastnosti skla.

Systém je vytvořen s přítlačnými a naklapávacími vnějšími profily pro maximálně transparentní moderní design a konstrukci stavby. Systém nabízí koncepční volnost díky široké škále interiérových i exteriérových konstrukčních a designových možností. Všechna elektrická propojení a vedení kabeláže jsou skryta v drážkách a profilech systému. Použití je možné pro vertikální, šikmé i střešní konstrukce.

Horizontální i vertikální systémové profily mají pohledovou šířku 52 mm. K dispozici je velké množství různých hloubek profilů pro pokrytí velkých rozpětí i zatížení od těžkých tabulí skel. Možnost odvodnění fasády ve třech různých rovinách zaručuje její vodotěsnost i ve složitých konstrukcích a náročných klimatických podmínkách.

Systém zcela vyhovuje mezinárodním standardům.

Využití: Vhodný pro přízemní i výškové budovy obchodní i rezidenční.


Elegance 52 HL

Elegance 52 HL (vodorovné zdůraznění) je založena na základní struktuře Elegance 52 ST a po výměně vertikálních krytek za skryté profily opatřené těsněním vytváří efekt horizontální kontinuity. Skrytý profil nadále umožňuje dobré utěsnění skla vůči budově, těsnění maskuje vertikální dělení a zdůrazňuje horizontální linie stavby.

 

 


 


Elegance 52 SG-TH

Hliníkový fasádní systém se strukturálním zasklením využívající základní strukturu Elegance 52 ST a profily křídel s tepelnou izolací. V případě prvků Elegance 52 SGTH není vizuální rozdíl mezi pevnými a otevíratelnými poli.

Absence vnějších krytek zajišťuje lícující povrch. Široký sortiment profilů na sloupky umožní splnění požadavků jak na odolnost, tak i vzhled. Profily sloupků a příčníků mohou v interiéru lícovat nebo se hloubkou lišit.

Technická specifikace
Pohledová šířka spáry z vnějšku: 19 mm
Maximální tloušťka zasklení: 26 mm
Výsledky testů: AEV: A3 (EN 12152); E4 (EN 12154); V3 (EN 13116)


Elegance 52 GF

Elegance 72 GF je modulový fasádní systém s využitím zasklívacích lišt pro osazení skla. Kombinovaná viditelná šířka rámů modulů je 72 mm. Vložené příčky jsou šířky buď 72 mm, nebo 52 mm.

Modulový koncept spočívá v kvalitní tovární produkci a jednoduché instalaci modulů na stavbě. To poskytuje výhody trvalé kvality výrobku i montáže na stavbě stejně tak jako zkrácení času pro výrobu i montáž.

Designové možnosti zahrnují širokou škálu dekorativních krycích lišt (oblouková, pravoúhlá, letecký profil atd.), které mohou být odlišné v horizontálním a vertikálním směru. Některé typy sloupků jsou k dispozici rovněž pro interiérový design fasády. Sloupky a příčky mohou být v interiéru v jedné rovině nebo mohou být o různé hloubce zdůrazňující vertikální linie fasády.

Mnohá řešení, jako např. sloupky pro úhel 90° nebo obecné úhly, byly vytvořeny s minimálním použitím materiálů a vytvářejí štíhlé pohledové linky.

Mohou být vloženy otvíravé prvky, aniž by rušily základní aspekty projektu. Do systému mohou být začleněna zařízení pro kontrolu prostupu slunečního záření (slunolamy) i fotovoltaická zařízení (BIPV). K dispozici je široký výběr hloubek sloupků pro pokrytí základních rozpětí a zatížení vahou skla.

Řešení odvodnění zajišťuje vodotěsnost systému i ve složitých klimatických podmínkách. Systém plně vyhovuje mezinárodním standardům.

Využití: Vhodný pro většinu významných komerčních i obytných budov.


Elegance 52 SX

System s nosnou konstrukcí elegance 52 ST a mechanickým uchycením izolačních dvojskel s drážkou - ekonomická varianta strukturálního zasklení.(celoskleněný exteriér stavby). Tmelené spáry.

 

 

 

 

 


Elegance 52 SL

Hliníkový systém na střešní okna, chodby , kupole a světlíky.Aby bylo možné vyhovět všem statickým nárokům, příčníky i sloupky jsou k dispozici s různými stavebními hloubkami. Nastavitelné profily umožňují nastavení úhlu mezi 0° a 40; při otáčení pevného podpůrného profilu 50° až 90°.

 

 

Technická specifikace
Pohledová šířka: 52 mm
Zasklení nebo panely: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16 mm