Fasády

Fasádní systémy IDEALFENSTER využívající zasklívacích lišt i přímého lepení skla k profilům. Všechny vycházejí ze základního systému Elegance 52 ST a přinášejí odlišné termoizolační vlastnosti nebo využívají různých architektonických prvků.

NRGY

Architektura bez limitů

NRGY koncept zahrnuje kompletní řešení rastrového fasádního systému umožňující jednoduchou integraci různých druhů výplní, otvíravých a ventilačních prvků, stínění a fotovoltaických panelů.

 

Elegance 52

 

Elegance 52 ST a SI představují sloupkově-příčkový tepelně izolovaný fasádní systém s vnějšími přítlačnými a naklapávacími lištami pro prosklené moderní obvodové pláště budov. Systém nabízí koncepční svobodu díky široké nabídce interiérových a exteriérových designových možností. Vhodný pro vertikální, šikmé a střešní aplikace.

Jak vodorovné, tak svislé profily mají pohledovou šířku 52 mm. K dispozici je široká škála hloubek profilů pro pokrytí běžných i velkých rozpětí a přenesení váhy i těžkých skel. Řešení odvodnění ve třech různých rovinách zaručuje vodotěsnost fasády i ve speciálních konstrukcích a speciálních klimatických podmínkách.

Systém plně odpovídá mezinárodním standardům.

Využití: Vhodný pro přízemní i výškové komerční i obytné budovy.

SC AeroClip

Elegance SC AeroClip


Elegance SC AeroClip je hliníkový externí pevný lamelový stínící systém, vhodný pro uchycení na fasádu, okna i jiné elementy a stavební konstrukce.

Možnosti konfigurace jsou buď horizontálně vyložené, nebo horizontálně rovnoběžné a svislé rovnoběžné. Jednotlivé lamely jsou typu aerofoil (letecký profil) volitelně s čelním ukončovacím profilem. Lamely jsou zaklapnuty do nosných konzol pomocí speciálního zámku a zajištěny pojistným kolíčkem.

Zastínění, které tento systém poskytuje, zajišťuje vysoký komfort v interiéru a úsporu energie pro klimatizaci prostor.

Využití: Vhodný pro přízemní i výškové budovy obytné, komerční i veřejné, včetně možnosti montáže na již existující stavby.

Elegance SC Eco Clip

Elegance SC Eco Clip


Elegance SC Eco Clip je hliníkový vnější systém pro zastínění s pevnými lamelami vhodný pro upevnění přímo do fasádního systému, oken nebo jiných konstrukcí.

Možnosti konfigurace jsou vodorovné konzolově vyložené nebo vodorovné rovnoběžné; lamely jsou typu "C" a/nebo "Z". Lamely jsou zaklapnuty do nosníků slunolamu s pomocí speciálního naklapávacího zámku se zajišťovacím nerezovým kolíčkem.

Zastínění poskytnuté tímto systémem zajišťuje vysoký komfort v interiéru a úsporu energie pro klimatizování prostor.

Využití: Vhodný pro přízemní i výškové budovy obytné, komerční a veřejné, včetně možnosti montáže na již realizované objekty.

více informací