NRGY

Architektura bez limitů

NRGY koncept zahrnuje kompletní řešení rastrového fasádního systému umožňující jednoduchou integraci různých druhů výplní, otvíravých a ventilačních prvků, stínění a fotovoltaických panelů.

 

 

 

Úspora
Inovativní fasádní systém Sapa NRGY nabízí vynikající izolační vlastnosti
Je certifikován ve standardu „passive house"


Regulace
NRGY systém stínících prvků, automatizace otevíratelných částí a ventilace pro lepší vnitřní prostředí


Produkce
Produkce elektrické energie pomocí fotovoltaických článků integrovaných do fasádních konstrukcí
fasádní systém NRGY 62 umožňuje integraci velkých tabulí zasklení pro dosažení maximálního prostupu světla


Integrace výplní s hmotností až do 600kg jako standardní řešení. Pomocí unikátního systému „smart pin" je možná instalace výplní s hmotností do 400kg.
Systém zahrnuje velký rozsah fasádních řešení a umožňuje jednoduchou integraci rozmanitých výplní, skrytých otvíravých částí, fotovoltaických panelů, ventilačních prvků, atd.
Řešení sloupků a příčníků umožňuje jednoduchou instalaci stínících prvků nebo jiných závěsných zařízení na fasádní plášť
provedeny testy na zatížení seismickou aktivitou AAMA 501.4