SFB 2050/3050

SFB 2050 / 3050
Soubor hliníkových profilů a příslušenství pro výrobu požáru odolných dveří a stěn pro interiéry nebo exteriérové konstrukce bez nároku na tepelnou izolaci, v kategorii EW 15.

Vestavná hloubka systému je 50 mm, úprava spodní části dveří je variabilní od bezprahového řešení s těsnícími kartáčky až po řešení s dorazovým prahem.

Systém umožňuje osazení různých výplní od jednoduchých skel přes izolační dvojskla až po neprůhledné panely.

Součástí systému jsou nerezové úchyty skel bránící jejich vypadnutí při ztrátě pevnosti zasklívacích lišt, zpěňovací pásky utěsňující spáry a chránící hrany skel.

Zasklívací a další těsnění jsou vyrobena převážně z EPDM a chloroprenu, zámky jsou chráněny speciálním ochranným obalem Interdens nebo Pyroplex.

Rovněž v provedení kouřotěsném.

Technická specifikace

Certifikát TZÚS: č. 204/C5a/2006/080-012229


Průřezový 2D snímek