Cor-70

HO s PTM

Systém Cor-70 Skryté křídlo s PTM


Nový design okna s Evropským kanálem, skrytým křídlem a úzkými profily, charakterizovaný svou pohledovou šířkou z venku jen 66 mm, který maximalizuje plochu zasklení s možností dosáhnout až 85% z celkové plochy okna.Táto charakteristika systému dovoluje získat jedinečné prosvětlení interiérů.

Díky designu jeho profilů, ve kterém jsou na křídle profily zcela skryté, takže je prakticky nemožné rozeznat pevné části od částí, které se dají otevírat, se dosáhne úplná homogenita v estetice fasády.

Velikost přerušení tepelného mostu 35 mm a vložení polyelifenovej pěny do rámu a křídla umožňují dosáhnout hodnoty tepelné propustnosti okna již od 0.9 W / m² K, maximalizujíc  tak jeho energetickou účinnost. Tyto výborné tepelné vlastnosti doplňuje vysoký stupeň zvukové izolace systému, který se dosahuje díky možnosti zasklení sklem až do tloušťky 40 mm. 

V realizovaných zkouškách systém potvrzuje vynikající vlastnosti co se týká, průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti větru a tím zabezpečuje odolnost proti nepříznivým poveternosrným vlivům.


Součinitel prostupu tepla

 • Uw od 1,1 (W/m²K)
 • Konzultovat typ, roměry a sklo

Zvuková izolace

 • Maximální velikost otvoru zasklení 40 mm
 • Maximální zvuková izolace Rw = 46 dBA

Povrchové úpravy

 • Možnost dvoubarevnosti
 • Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
 • Lakované imitace dřeva
 • Antibakteriální lakování
 • Eloxování

Kategorie dosažené ve zkušebně

 • Průvzdušnost (EN 12208:2000): Třída 4
 • Vodotěsnost (EN 12208:2000): Třída E1650
 • Odolnost proti větru (EN 12210:2000): Třída C5