Fasádní systém

TPH 52

Nová generace fasády, která se skládá ze základního systému a širokého sortimentu sloupů a příčníků, nabízejíci řešení pro různé estetické a konstrukční požadavky architektonických projektů, prostřednictvím integrálnich řešení.

Základní profily jsou rozměrů od 65 mm do 230 mm pro sloupy, a od 40.5 mm do 205.5 mm pro příčníky, a stejně jako doplňkové příslušenství jsou kompatibilní pro všechny nové fasády CORTIZO. Kompletní sada těchto profilů a jejich mechanických spojů dovoluje realizaci všech typů fasád (vertikální, šikmé, s pravým úhlem 90 º, polygonální), a řešení při zasklívání skly velkých rozměrů a hmotností.

Fasáda TPH 52 je hybridní systém, který vychází z kombinace TP 52 a SG 52. Používá se způsob montáže v horizontálním směru: přítlačná hliníková lišta-vnější krycí lišta, vyzdvihujíc profily z vnější strany v tomto směru. Upevnění skla se realizuje na jeho hranách pomocí spon a U-profilu ve vertikálním směru.

Maximálně přerušení tepelného mostu 30 mm, spolu s vysokou kapacitou zasklení až 50 mm a možnost zasklení skly velké tloušťky a energeticky úspornými skly dávají této nové sérii systému fasád vynikající tepelné a akustické vlastnosti.


Zasklení

 • Maximální velikost otvoru zasklení: 44 mm.
 • Minimální velikost otvoru zasklení: 4 mm.

Součinitel prostupu tepla

 • Uw od 0,6 (W/m²K)
 • Konzultovat typ, roměry a sklo

Povrchové úpravy

 • Možnost dvoubarevnosti
 • Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
 • Lakované imitace dřeva
 • Antibakteriální lakování
 • Eloxování

Kategorie dosažené ve zkušebně

 • Průvzdušnost (EN 12152:2000): TŘÍDA AE
 • Vodotěsnost (EN 12154:2000): TŘÍDA RE1500
 • Odolnost proti větru (EN 13116:2001): VHODNÝ
  (návrhové zatížení 2000 Pa - bezpečnostní zatížení 3000 Pa)