Harmonikové dveře

MB-70, MB-60, MB-59S

Harmonikové dveře s tepelným můstkem svou moderní konstrukcí vychází vstříc přáním a požadavkům našich klientů tj. architektů, investorů a spolupracujících firem. Harmonikové dveře otevírané dovnitř je možné vyrobit z okeno-dveřních systémů MB-59S, MB-60, MB-70. Systém MB-59S Casement je pak určen pro konstrukci harmonikových dveří otevíraných ven.

Konstrukční hloubka profilů závisí na vybraném systému a pohybuje se od 50 mm (zárubeň), 59 mm (křídlo) v případě MB-59S a MB-59S Casement do 70 mm (zárubeň) a 79 mm (křídlo) v případě MB-70.

Hodnota součinitele prostupu tepla a také zvukové izolační schopnosti taktéž závisí na použitém hliníkové systému. Díky vhodné stavbě profilů a také využití šablon jsou harmonikové dveře charakteristické velmi jednoduchou a rychlou prefabrikací.

Profily zárubní a křídel jsou přizpůsobeny k montáži celoobvodového kování a spojení shodným se standardem EURO. V harmonikových dveřích je montováno ověřené kování firmy Roto. Pojížděcí kolejnice tohoto kování může být umístěna na horním profilu zárubně (Top hung) nebo u prahu (Bottom hung). V jednotlivých systémech je možné vybírat z různých variant prahů a také ze způsobů jejich vestavění.

Spojování profilů se provádí s minimální námahou při využití dodaných hliníkových spojení a příslušenství. Rohová spojení typu „L” se zhotovují řezem profilu pod úhlem 45°, následně vsunutím rohovníků do vnitřní komory profilu, čemuž předchází nanesení dvousložkového lepidla CORALGLUE na stěny profilu. Poslední operací je zalisování nebo kolíkování rohového spojení. Použití lepidla zajišťuje velmi dobrou pevnost a těsnost spojení, naproti tomu rohová spojení dovolují udržet kolmost spojených profilů. Příčná spojení typu „T” se provádí kolíkováním převázek se vsunutými spojníky, také s využitím lepidla CORALGLUE®.

Těsnění skelní, přivírací a centrální jsou zhotovené ze syntetického kaučuku EPDM. Většina těsnění se upevňuje nepřerušeně, bez utínání v rozích, spojujíc oba konce těsnění v polovině délky horní příčky. Tento způsob zasklívání zajišťuje dobrou těsnost před prostupem vody a vzduchu. Centrální těsnění se utíná pod úhlem 45° a lepí v rozích nebo pod úhlem 90° a přilepuje ke gumovému rohovníku.

Každá konstrukce vnější zástavby musí mít účinný systém odvádění vody a ventilace ze skelní komory, a také mezi křídlem a zárubní. Ventilačně-odvodňující otvory jsou z vnější strany zakryté plastovými kryty.