Sluneční ochrana

Tamiz

Systém okenic s pevnými, nebo pohyblivými lamelami.

Tepelná propustnost

  • Tepelný odpor okenice a meziokenní dutiny ▲R=0.08 m²K/W
  • Výpočty realizované podle EN ISO 10077-1:2000
Uw (W/m²K)Uws (W/m²K)
0,80,75
10,93
1,21,09
1,41,26
1,61,42
1,81,57
2,01,72
2,21,87
2,42,01
2,62,15
2,82,29
3,02,42
3,22,55


  • Uw propustnost okna
  • Uws propustnost sady okno-okenice

Možnosti výplní

  • Pevné nebo nastavitelné lamely
  • Sendvičový panel
  • Sklo

Možnosti otevíraní

  • Otevíravé 1, 2, 3 a 4 křídlové
  • Skládací
  • Posuvné